Tarihçe
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı 1975 yılında kurulmuştur. Bu tarihten itibaren nefroloji hastalarının yanı sıra Çocuk Romatolojisi ile ilgili hastaların tanı ve tedavileri bilim dalımız tarafından gerçekleştirilmektedir. 18.07.2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre Çocuk Romatolojisi ayrı bir yan dal olmuştur. Bölümümüzde halen aktif olarak çalışan Prof. Dr. F Fatoş Yalçınkaya, Prof. Dr. Mesiha Ekim ve Doç. Dr. Z Birsin Özçakar Çocuk Romatoloji yan dal belgesi alarak Çocuk Romatoloji Uzmanı ünvanını almıştır. 17. Ağustos. 2011 tarihinde Çocuk Romatoloji Bilim Dalı kurulmuştur.
Kuruluşundan itibaren bilim dalımızda yetişen sekiz Çocuk Nefroloğu Çocuk Romatoloji uzmanı olmaya hak kazanmıştır.
Genel Tanıtım
Çocuk Romatoloji B.D. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde bulunan Çocuk Hastanesi’nde hizmet vermektedir. Bilim dalında iki profesör, bir doçent öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Bilim dalına ait bir poliklinik odası ve Nefroloji Bilim Dalı ile ortak olarak kullanılan dört yatan hasta odası (8 yatak) mevcuttur. Bilim Dalı polikliniğinde yıllık 1500 hasta ayaktan izlenmekte, 80 hasta yatırılarak tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. Çocuk romatolojisinin temel hastalık gruplarından olan jüvenil idyopatik artrit, ankilozan spondilit, ailevi Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozis, dermatomiyozitis, Henoch-Schönlein purpurası, poliarteritis nodoza gibi çocukluk çağında görülen vaskülitlerin tanı ve tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır. Bu alanda kesin tanı ve tedavi güçlüğü olan hastalar için halen referans merkezi olarak çalışmaktayız. Bu hastaların tanı, tedavi ve izlemleri için gerekli olan multidisipliner yaklaşım hizmeti (radyoloji, patoloji, fizik tedavi, kardiyoloji, yoğun bakım) kliniğimizde verilmektedir.