Mezuniyet öncesi eğitim programları
Dönem V ve Dönem VI Eğitim Programı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalımızın eğitim programı kapsamındadır.
Dönem V’e ailevi Akdeniz ateşi, çocukluk çağı vaskülitleri, jüvenil idyopatik artrit teorik ders ve çocuklarda artrite yaklaşım pratik ders olarak anlatılmakta ve hasta viziti yapılmaktadır.
Tıpta uzmanlık eğitim programı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Araştırma görevlileri eğitimleri süresince 2 ay rotasyon ile bilim dalına gelerek eğitilmektedir. Bu eğitim içinde çocuk romatolojisinin temel konuları teorik ders, hasta hazırlama, hasta sunumu, olguların tartışılması, mesleksel beceri eğitimi ve literatür sunumu yer almaktadır. Romatoloji Bilim Dalında çalışan araştırma görevlisi bir aylık rotasyon süresi içinde çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi içinde öğrenmesi gereken temel konularla ilgili (jüvenil idyopatik artrit, ankilozan spondilit, ailevi Akdeniz ateşi, sistemik lupus eritematozis, dermatomiyozitis, Henoch-Schönlein purpurası, poliarteritis nodoza çocukluk çağında görülen vaskülitlerin tanı ve tedavisi gibi) teorik ve hasta temelli pratik eğitim almaktadırlar. Her asistan bir aylık çalışma süresi içinde en az bir literatür sunmakla yükümlüdür.
Tıpta yan dal uzmanlık eğitim programı

Çocuk Romatoloji yan dal eğitimi Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Çocuk Romatoloji Çekirdek Eğitim Müfredatı kapsamına uygun şekilde verilmektedir.
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Mezunları
Prof. Dr. Mesiha Ekim            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Fatoş Yalçınkaya      Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Sevcan Bakkaloğlu   Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Osman Dönmez       Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç Dr. Nilgün Çakar             SB Dışkapı Çocuk Hastanesi Klinik Şefi
Doç Dr. Birsin Özçakar           Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Selçuk Yüksel           Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Banu Acar                SB Dışkapı Çocuk Hastanesi
Bölüm içi akademik toplantı takvimi
Bilim dalımız içinde her sabah servisteki hastaların viziti ile birlikte olgu tartışması yapılmakta; yatan hastaların hastalıkları ile ilgili son bilgiler gözden geçirilmektedir. Her gün sabah ve öğleden sonra polikliniğe başvuran hastaların dosyaları sorumlu öğretim üyesi ile birlikte tartışılmakta ve değerlendirilmektedir. Ayrıca haftada bir gün düzenli olarak 1,5 saat eğitim toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantılarda hasta tartışması, literatür ve seminer sunumu gerçekleştirilmektedir.